Jan Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze, „Dialog” 1993, nr 3, s. 92–102.