Barbara Koś, Schulz na bis, „Słowo Ludu” 1993, nr 44.