Juliusz Kydryński, Małe, galicyjskie miasteczko…, „Dziennik Polski” 1992, nr 271.