Jerzy Ficowski, Pomnik Brunona Schulza, „Życie Warszawy” 1989, nr 14.