O. B., Niemieckie jak polskie, „Głos Wielkopolski” 1992, nr 19.