A. Roman, Bruno Schulz jakiego nie znamy. „Księga Bałwochwalcza” czeka na wydawcę, „Kurier Polski” 1958, nr 18/19.