Andrzej Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety, „Tygodnik Solidarność” 1992, nr 38, s. 5, 10.