Maria Matusiewicz, Poszukiwanie słowa, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 2, s. 129–131.