Włodzimierz Próchnicki, Hiob, nasz współczesny, „Życie Literackie” 1981, nr 3, s. 39.