Jan Zabieglik, Nie spełnione marzenia artysty, „Kierunki” 1975, nr 31, s. 7, 11.