Andrzej Osęka, Drohobycz – rezerwat czasu, „Spotkania” 1992, nr 51, s. 44–46.