W. K., Rzecz o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 63, s. 1, 2.