Bruno Koper, Pisarze rysują…, „Życie Literackie” 1976, nr 4, s. 15.