A. L., [Recenzja „Xięgi bałwochwalczej”], „Trybuna Ludu” 1989, nr 123.