Maria Kornatowska, Bruno Schulz – geniusz zamkniętego świata, „Odgłosy” 1980, nr 1.