Marcin Giżycki, Barokowy prospekt Schulza, „Literatura” 1978, nr 41, s. 14.