Alf, Jubileusze Schulzowskie, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 230.