Jan Kłossowicz, Ulica Krokodyli, „Spotkania” 1992, nr 26, s. 47.