Bogdan Maciejewski, Belfer z Drohobycza, „Express Wieczorny” 1982, nr 211.