Małgorzata Kitowska-Łysiak, Postscriptum do Schulza, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 51/52, s. 17.