Jerzy Ficowski, Listy Schulza, „Współczesność” 1964, nr 168, s. 6–7.