A. K., W duchu Schulza, „Głos Wybrzeża” 1992, nr 80.