Janusz Krawczyk, Wybraniec bogów, „Czas Krakowski” 1992, nr 227.