Zbigniew Frączak, Okolice Brunona Schulza, „Nowe Książki” 1986, nr 3, s. 37–38.