Wiesław Budzyński, „Tajniki schulzowskiego strychu”, „Ład” 1987, nr 32.