Jerzy Falkowski, „Myślniki, westchnienia i wielokropki” czyli sceniczne wariacje na temat Bruno Schulza, „Teatr” 1967, nr 17, s. 16–17.