Andrzej Osęka, Pamiątki z Drohobycza. Memories form Drohobycz, „Okęcie” 1993, nr 8, s. 30–32.