Elżbieta Lechowicz, Echo tygodnia, „Echo Krakowa” 1992, nr 229.