Twórczość Bruno Schulza zafascynowała Francuzów, „Kurier Polski” 1976, nr 11.