Dariusz Tomasz Lebioda, „Wyławianie z mroku”, „Przegląd Tygodniowy” 1985, nr 11.