T. P., Schulz raz jeszcze, „Gazeta w Częstochowie” 1993, nr 247.