Adam Klimowicz, Dziwne malarstwo, „Nowe Książki” 1965, nr 5, s. 2, 213.