Marzena Woźniak, Dzieciństwo w nadmiarze, „Czas” 1979, nr 1.