Jolanta Weihs-Pławik, Powszedni wizerunek geniusza, „Dziennik Pojezierza” 1989, nr 190.