Piotr Madejski, Słowo i byt w prozie Bruno Schulza, „Twórczość” 1981, nr 7, s. 140–143.