A. K., Bruno Schulz po angielsku i flamandzku, „Express Wieczorny” 1979, nr 59.