Ryszard Wasita, W Genewie i w Utrechcie…, „Ziemia Gorzowska” 1992, nr 34.