Wiesław Budzyński, Listy ze strychu, „Życie Warszawy” 1991, nr 139.