Lidia Kośka, Nie Mesjasz, lecz wódz, „Gazeta Krakowska” 1993, nr 271.