Krzysztof Miklaszewski, Poeta prozy. (O poetyckiej materii prozy Brunona Schulza), „Poezja” 1971, nr 7, s. 46–51.