Krzysztof Juszczak, Sklepy z awangardą, „Tygodnik Kulturalny” 1984, nr 28, s. 9.