Barbara Grotowska, Urodzony w noc lipcową, „Echo Krakowa” 1992, nr 134.