Ryszard Pietrzak, Świat Brunona Schulza, „Trybuna Ludu” 1982, nr 281, s. 6.