J. W., Wielka wystawa pamiątek po Brunonie Schulzu, „Kurier Polski” 1992, nr 178.