Listy Brunona Schulza, podał do druku Jerzy Ficowski, „Twórczość” 1971, nr 10, s. 78–85.