Bożena Winnicka, Republika bez marzeń, „Życie Literackie” 1987, nr 47, s. 9.