Proza Schulza i jego „Druga jesień”, „Zwierciadło” 1974, nr 11.