Jerzy Bober, Pozory dramatu, „Gazeta Krakowska” 1987, nr 273.