Stom, Artysta dla koneserów, „Gazeta Robotnicza” 1992, nr 166.