Przewodnik [telewizyjny], „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 268.